<< Главная страница

Мойсей АЛЬТМАНАльтман Мойсей Ельович народився 8 травня 1890р. у мiстечку Липкани на Буковинi в сiм'ï бiдного ремiсника. Закiнчив початкову єврейську школу (хедер) та три класи ремiсничого училища. Зважаючи на лiтературнi здiбностi сина, батько вiдправив його навчатися до Кам'янець-Подiльськоï гiмназiï, яку той закiнчив у 1908р.
Альтману не минуло й чотирнадцяти, коли в одеськiй єврейськiй газетi "Унзер лебен" ("Наше життя") було надруковано його першi вiршi. 3 того часу вiн регулярно публiкував своï поетичнi спроби в рiзних виданнях Росiï та Румунiï.
У 1919р. видав першу прозову книжку. Затим побачили свiт збiрки оповiдань "Мiраж" (1926), "Вiденська карета" (1935), "Корiння" (1948), романи "Мiдраш Пiнхас" (1936), "Метелики" (1938), п'єси "На покутному ланцюгу" (1946), "Дочка Ефти" (1947), "Десята заповiдь" (1948).
До приєднання Буковини до СРСР Альтман багато мандрував по свiту. Жив у Румунiï, Францiï, Бразилiï, Аргентинi. Там друкував своï твори, виступав на лiтературних вечорах i зажив великоï популярностi.
Все своє життя Альтман тiсно пов'язав iз театрами "Сiдi Таль", Киïвським та Московським єврейськими театрами. Тривалий час був завлiтом Украïнського єврейського державного театру.
Письменника пiд час сталiнського терору спiткала доля бiльшостi єврейських лiтераторiв. Наприкiнцi 1949р. вiн був заарештований органами МДБ i звинувачений в активнiй нацiоналiстичнiй дiяльностi, антирадянськiй пропагандi, шпигунствi. Пiсля тривалого слiдства Особливою нарадою МДБ СРСР був засуджений на десять рокiв ув'язнення в таборах.
Пiсля шести рокiв гибiння за колючим дротом Альтмана, який уже став iнвалiдом, звiльнено за вiдсутнiстю складу злочину й повнiстю реабiлiтовано.
Пiсля повернення до Чернiвцiв М.Альтман написав кiлька книг, якi вийшли друком у видавництвi "Советский писатель".
Помер 21 жовтня 1981р. ЛУ 19(4428) 9.05.1991
Мойсей АЛЬТМАН


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация