БЕРДНИК Олександр (Олесь)


Народився 27 листопада 1926 р. в с.Вавилово Херсонськоï (зараз - Миколаïвська) обл. в родинi коваля. 1943-45 рр. - участь в бойових дiях. 1947-49 рр. - навчання у театральнiй студiï при театрi iм. Iвана Франка (м. Киïв). 1949 -55 рр. - ув'язнення по статтi
- 58 КК СРСР ("Антиреволюцiйна агiтацiя та пропаганда"). 1957 р. - виходить перша книга "Поза часом i простором". Прийнятий до СПУ. 1958-1971 рр. - лiтературна дiяльнiсть. За цей час вийшло 23 твори - науково-фантастичнi романи та повiстi. Основнi: "Стрiла часу", "Дiти Безмежжя", "Хто ти?", "Подвиг Вайвасвати", "Чаша Амрiти", "Зоряний Корсар" (на д°аний час роман перекладено 26 мовами свiту).
1973 р. - виключений зi СПУ. Переслiдування з боку КГБ. 1971-1985 рр. - виходять книги за кордоном, зокрема "Зоряний Корсар", "Прометей", "Свята Украïна", "Апостол безсмертя" (англiйською мовою), "Кажу вам - Священнi знаки". 1979 р., 6 березня - заарештований та засуджений до 5 рокiв ув'язнення за ст. 62 - 2 КК УРСР "Участь та дiяльнiсть в УГГ". 1984 р. - справа переглядається. Помилування. 1985 р. - виходить роман "Вогнесмiх". У цьому ж роцi прийнятий до СПУ. 1986-1996 рр. - лiтературна дiяльнiсть. За цей час вийшло 11 творiв, зокрема "Лабiринт Мiнотавра", "Пiтьма вогнища не розпалює", "Камертон Дажбога" (продовження "Зоряного Корсара"), "Тайна Христа", "Песнь Надземная" (в-во "София",Киïв).

БЕРДНИК Олександр (Олесь)