Iван БIлик


Бiлик Iван Iванович - украïнський письменник. Народився 17 сiчня 1929р. в с. Градизьку, тепер смт Глобинського р-ну Полтавськоï областi. Закiнчив 1961р. Киïвський унiверситет. Друкується з 1956р. Роман "Танго" (1968) - про життя украïнськоï емiграцiï. Iсторичний роман "Меч Арея" (1972) розповiдає про Киïв i киян 5-го ст. (пiддавався критицi за вiдступ вiд усталених в iсторiографiï поглядiв).
У романi "День народження Золотоï рибки" (1977) порушено проблеми вiдповiдальностi особи перед суспiльством i природою. Роман "Земля Королеви Мод" (1982) - апофеоз людини, яка зберiгає гiднiсть i честь у найскрутнiшi моменти життя.
Iсторичний роман "Похорон богiв" (1986) - про подiï 9 Ї10 столiть на землях Киïвськоï Русi. I. Бiлик вiдомий також як перекладач творiв сучасних болгарських письменникiв (Е. Коралова, Е. Станева, П. Вежинова, А. Гуляшки, I. Давидкова, I. Петрова, К. Калчева, Б. Димитровоï, Б. Райнова, М. Марчевського та iн.).


Iван БIлик