ТИМОФIЙ БОРДУЛЯК (1863 - 1936)


Тимофiй Гнатович Бордуляк народився 2 лютого 1863р. в с. Бордуляках, Бродiвського повiту на Львiвщинi, в селянськiй родинi. Вчився у Львiвськiй украïнськiй гiмназiï i на богословському факультетi Львiвського унiверситету, пiсля закiнчення якого був священиком i вчителем у рiзних селах Захiдноï Украïни. Лiтературну працю розпочав у 1887р., надрукувавши в журналi "Зоря" вiрш "Русалка". В 1899р. у Львовi вийшла збiрка оповiдань письменника "Ближнi". В 1903р. у Києвi видано книжку "Оповiдання з галицького життя", в якiй передруковано бiльшiсть творiв першоï збiрки. Пiсля того письменник опублiкував у перiодичних виданнях ще сiм творiв ("Жура", "Передновок", "Прохор Чиж" та iн.).
Помер Тимофiй Бордуляк 16 жовтня 1936р. в с. Велика Ходачка на Тернопiльщинi.


ТИМОФIЙ БОРДУЛЯК (1863 - 1936)