БРОВЧЕНКО Володимир Якович


народився 1 червня 1931 р. в м.Мала Виска на Кiровоградщинi. Першого вiрша опублiкував в районнiй газетi в 1951 р. Закiнчив Одеський технологiчний iнститут. Був засновником i першим редактором херсонськоï обласноï молодiжноï газети (тепер "Новий день"), у 1973-1979 рр. був головним редактором журналу "Днiпро". Протягом 1979-1991 рр. - голова правлiння Товариства культурних зв'язкiв з украïннями за кордоном (товариство "Украïна"). Перша збiрка "Шумлять жита" вийшла 1956 року в Одесi. З 1958 р. - член Спiлки письменникiв. Автор збiрок: "Шумлять жита", "Зустрiчайте сонце", "Скеля любовi", "Нерозстрiл°янi зорi", "Перелоги", "На крилах вечорiв", "Думна гора", "Сурми", "Вiчний жайвiр", "Погода на завтра", "Навперейми лiтам", "Повернення з лiта", "Вогонь на обрiï", "Вибране", "За тиждень до воскресiння", "Страстний четвер" та iн.; роману у вiршах "Як Мамай до Канади ïздив"; збiрник пiсень: "Вiрнiсть", "Материне поле", "Голуби". Заслужений дiяч мистецтв Украïни, лауреат премiï iм.В.К.Винниченка.


БРОВЧЕНКО Володимир Якович