Володимир Бровченко


Бровченко Володимир Якович - украïнський поет. Народився 1 червня 1931р. в с. Мала Виска, тепер мiсто Кiровоградськоï областi. Закiнчив 1955р. Одеський технологiчний iнститут харчовоï та холодильноï промисловостi. У 1973 -1979рр. - головний редактор журналу "Днiпро", з 1979р. - голова правлiння Товариства культурних зв'язкiв з украïнцями за кордоном. Друкується з 1953р. Автор збiрок "Шумлять жита" (1956), "Зустрiчайте сонце" (1959), "Нерозстрiлянi зорi" (1966), "Найдорожче" (1981), "Нав Їперейми лiтам" (1981), "Повернення з лiта" (1985), роману у вiршах "Як Мамай до Канади ïздив" (1984) та iн. Деякi поезiï покладено на музику. Окремi твори Бровченка перекладено росiйською та англiйською мовами.


Володимир Бровченко