МИХАЙЛО ЧАБАНIВСЬКИЙ (1910 р. нар.)


Михайло Iванович Чабанiвський (Циба) народився 18 вересня 1910р. в с. Лигiвцi, Сахновщанського району на Полтавщинi. Закiнчив педагогiчний технiкум, вчився на заочному вiддiлi Ленiнградською унiверситету. З 1930р. працює в радянськiй пресi. В 1931р. в журналi "Робселькор" надрукував перший вiрш. Учасник Вiтчизняноï вiйни. В 1949р. видав першу збiрку оповiдань "Свiжа скиба". Потiм виходять збiрки: "Казковий край" (1951), "Першi сходи" (1952), "Алмаз" (1953), "Срiбнi ключi" (1953), "Степовий цвiт" (1956), повiстi "Кам'яне небо" (1958), "Стоïть явiр над водою" (1958), роман "Балканська весна" (1954 - 60).

МИХАЙЛО ЧАБАНIВСЬКИЙ (1910 р. нар.)