АркадIй ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ


Добровольський Аркадiй Захарович народився 14 листопада 1911 року в с. Клекотина нинiшнього Шаргородського району Вiнницькоï областi в сiм'ï хлiбороба. Пiсля закiнчення семирiчки 1925 року вступив на механiчне вiддiлення Барськоï iндустрiально-технiчноï профшколи, яку 1927 року змушений був покинути через матерiальну скруту. Працював слюсарем на Юзефо-Миколаïвському цукровому заводi, а згодом - на ваговому заводi iменi Дзержинського в Києвi. У цей час почав писати вiршi, якi друкував у журналах "Молодий бiльшовик", "Життя й революцiя", "Глобус". 1930 року вступив до творчого об'єднання комсомольських письменникiв "Молодняк". Восени 1931 року А. Добровольський став студентом лiтературно-лiнгвiстичного факультету Киïвського iнституту народноï освiти, де провчився лише одну зиму. Деякий час завiдував Будинком лiтераторiв у Києвi, опiсля працював з великими перервами на Киïвськiй кiностудiï художнiх фiльмiв: редактором-консультантом, штатним сценаристом. 1936 року вступив до Всесоюзного iнституту кiнематографiï.
У цей перiод Добровольський написав кiлька сценарiïв. Зокрема, написаний у спiвавторствi з Помєщиковим сценарiй "Полюшко-поле" став основою вiдомого фiльму "Трактористи" (1936). Пiдготував до друку збiрки поезiй "Квiтнуть жита" i оповiдань "Подiльськi аргонавти", проте видати не встиг.
Молодший лейтенант держбезпеки Гольдфарб i сержант Лейбович 15 сiчня 1937 року заарештували А. Добровольського на квартирi у Помєщикова. Трус був проведений i в кiмнатi гуртожитку. в якому письменник мешкав у Москвi, його звинувачували у контрреволюцiйнiй нацiоналiстичнiй та терористичнiй дiяльностi. На допитах, якi вiв слiдчий Давидов, тiльки пiд впливом "фiзичних методiв" визнав вину.
Вiйськовий трибунал Киïвського вiйськового округу на судовому засiданнi 10 квiтня 1937 року винiс вирок: 7 рокiв ув'язнення i 5 рокiв поразки в полiтичних правах. Вирок вступив у силу 16 квiтня 1937 року. Покарання вiдбував на "Дальбудi". Пiсля вiдбуття строку вiйськовий трибунал вiйськ НКВС знову засудив його на 10 рокiв позбавлення волi з наступною п'ятирiчною поразкою в правах. Пiдставою став вiрш "Мудрий кролик", в якому вбачали натяк на культ вождя.
Пiсля закiнчення строку ув'язнення залишився на Колимi як вiльнонайманий. У селищi Ягiдне 8 червня 1957 року його знову заарештували. Звiльнили 2 вересня 1958 року, коли прокуратура Магаданськоï областi закрила його справу.
Вiйськова колегiя Верховного суду СРСР 7 вересня 1957 року скасувала вирок 1937 року щодо А. Добровольського, а вiйськовий трибунал Далекосхiдного вiйськового округу 4 грудня 1957 року анулював вирок 1944 року.
На Украïну А. Добровольський повернувся в 1959 роцi. Працював у сценарнiй майстернi Киïвськоï кiностудiï iменi О. П. Довженка. У спiвавторствi з Лiною Костенко написав кiносценарiй "Перевiрте своï годинники", вiд. значений премiєю на республiканському конкурсi. Перекладав художнi твори з англiйськоï (Д. Голсуорсi, А. Сiлiтоу), французькоï (Жорж Говi) для журналу "Всесвiт", редагував переклади з польськоï для видавництва "Радянський письменник".
Помер 10 червня 1969 року. Олександр Мукомела ЛУ 29 (4438) 19.07.1991
АркадIй ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ