Iрма ДРУКЕР


Друкер Iрма Хаïмович народився 15 грудня 1906 року в мiстi Чорнобилi на Киïвщинi в сiм'ï вчителя. Навчався в єврейськiй релiгiйнiй школi, та коли йому минуло 12 рокiв, полишив домiвку й подався шукати кращоï долi. Прибився до Києва, поневiрявся по нiчлiжках, жив випадковими пiдробiтками. Не бачачи нiякого просвiтку, перебрався до родичiв в Одесу. Там учителював, пiдробляв у редакцiï єврейськоï газети.
Наприкiнцi двадцятих рокiв вступив до робiтфаку, пiсля закiнчення якого був зарахований студентом педiнституту. Учителював, викладаючи мову i лiтературу в школi, одночасно писав i друкував критичнi та лiтературознавчi статтi. Згодам Друкер працював в Одеському музеï Менделе (основоположник сучасноï єврейськоï лiтератури мовою iдиш), видав низку критичних праць про творчiсть класикiв єврейськоï лiтератури та сучасних письменникiв. Одночасно писав роман "Музиканти". Окремими книжками опублiкованi "Критичнi етюди" та "Шолом-Алейхем" (1939).
Пiд час вiйни I. Друкер був на фронтi.
Майже одночасно з арештом Н. Лур'є, X. Вайнермана, А. Губермана органи МДБ в Одесi заарештували й Друкера. На пiдставi сфальшованих звинувачень особлива нарада МДБ СРСР винесла йому вирок: 15 рокiв ув'язнення в таборi суворого режиму.
Незаслужену покару вiн вiдбував у спецтаборi - 15.
У квiтнi 1955 року судово-слiдчу справу I. Друкера було переглянуто, вiн був звiльнений з-пiд варти й цiлковито реабiлiтований.
Помер 21 липня 1982 року. Григорiй Полянкер ЛУ 25.07.1991
Iрма ДРУКЕР