Денис ГАЛУШКА


Галушка Денис Онисимович народився 30 травня 1902 року в с. Чумаки на Катеринославщинi в хлiборобськiй сiм'ï. Пiсля закiнчення початковоï школи працював у батькiвському господарствi, з 1924 по 1930 рiк служив у Першiй кавалерiйськiй дивiзiï. Затим був направлений на навчання в Iнститут червоноï професури, пiсля успiшного завершення якого працював завiдувачем кафедри лiтератури Харкiвського педiнституту, викладав курс зарубiжноï лiтератури у Харкiвському унiверситетi, очолював правлiння тамтешньоï письменницькоï органiзацiï. Був членом ВКП(б).
Лiтературною творчiстю почав займатися у другiй половинi 20-х рокiв, його перу належать збiрки оповiдань "Перший раз на чатi" (1929), "Днi боротьби" (1930), "Рейд ударникiв" (1931), "Рядовий революцiï" (1932), "Першi кроки" (1934), монографiя "Лiтература на службi оборони радянськоï краïни" (1932) та iн.
17 вересня 1937 року на пiдставi ордера - 33/3, виписаного Харкiвським обласним управлiнням НКВС, був заарештований як "член контрреволюцiйноï антирадянськоï i терористичноï органiзацiï".
Слiдство не мало анiякiсiньких доказiв вини Галушки, але, керуючись настановами "залiзного наркома" Єжова, з допомогою тортур менше нiж через два мiсяцi добилися "зiзнання" заарештованого, що вiн нiбито "входив у терористичну групу для здiйснення терористичноï акцiï над членами украïнського уряду Косiором i Петровським, вербував з аспiрантiв Iнституту червоноï професури нових членiв органiзацiï".
Саме цi вибитi на допитах "зiзнання" стали основою обвинувального висновку, скомпонованого помiчником оперуповноваженого IV вiддiлу УДБ Друшляком для передачi судово-слiдчоï справи на розгляд Росiйськоï колегiï Верховного Суду СРСР. Виïзна сесiя без участi звинувачення i захисту, без виклику свiдкiв вiдбулася 30 грудня 1937 року. В останньому своєму словi Денис Онисимович просив об'єктивно розiбратися в висунутих проти нього звинуваченнях, проте голос його, як i iнших приречених, не був почутий. Як i планувалося заздалегiдь, винесли стандартний для тих часiв вирок - розстрiл iз конфiскацiєю майна.
31 грудня 1937 року Д. Галушку розстрiляли в харкiвськiй тюрмi. Його iм'я надовго було викреслене з лiтератури.
У серпнi 1957 року на клопотання Спiлки письменникiв Украïни судово-слiдча справа Галушки Д. О. була переглянута Верховним Судом СРСР i припинена за вiдсутнiстю складу злочину. Вирок Вiйськовоï колегiï вiд ЗО грудня 1937 року скасовано.
Денис Галушка реабiлiтований посмертно. В.Юткiн ЛУ Ї26 (4435)27.06.1991
Денис ГАЛУШКА