<< Главная страница

Юхим @ЕДЗЬ


Савицький Олексiй Васильович (лiт. псевдонiм Юхим @едзь, Олесь Ясний) народився 2 березня 1896 року в м.Золотоношi на Полтавщинi (тепер Черкаськоï областi) в сiм'ï теслi. Закiнчив земську школу, два курси Киïвського музичного iнституту iм. М.В.Лисенка.
Працював земським писарем, пiсля революцiï - службовцем у радянських установах, журналiстом у редакцiях газети "Комунiст" i журналу "Червоний перець"
До жодноï з полiтичних партiй не належав. Був членом лiтературноï органiзацiï "Плуг".
Статтi, нариси, оповiдання, гуморески, фейлетони друкував у газетах "Комунiст", "Селянська правда", "Пролетар", "Культура i побут", журналах "Плуг", "Плужанин", "Сiльськогосподарський пролетар", "Сiльський театр", "Всесвiт", "Знання", "Нова громада", "Червоний перець" та iн.
Видав друком такi збiрки оповiдань i гуморесок; "Антон Троянденко", "Буває й таке" (1927), "Принципiально", "Троглодити", "Завзятий середняк" (1929), "Конкурс на гопак", "Тi ж i Мирон Гречка", "Столичний гiсть" (1930), "Перший iспит" (1931), "Тихою сапою" (1933).
Спiвробiтник Харкiвського обласного управлiння НКВС молодший лейтенант Замков, розглянувши матерiали, за якими Савицький О.В. нiби "був учасником контрреволюцiйноï терористичноï органiзацiï, яка ставила за мету боротися з радянською владою", вирiшив, що перебування його на волi може вплинути на хiд слiдства. Вчинили на квартирi трус i заарештували господаря 2 листопада 1936 року. До травня 1937 року слiдство велося в Харковi, потiм Савицького етапували до спецкорпусу киïвськоï тюрми. На першому ж допитi, який вiв слiдчий Лисицький, письменник визнав себе винним. В обвинувальному висновку йому iнкримiнували "активну участь в украïнськiй контрреволюцiйнiй нацiоналiстичнiй фашистськiй органiзацiï, зв'язанiй з контрреволюцiйною троцькiстсько-зiнов'євською терористичною органiзацiєю, що вчинила 1 грудня 1934р. пiдле вбивство т.Кiрова i готує черговi замахи на керiвникiв ВКП(б) i Радянського уряду".
На закритому засiданнi 14 липня 1937 року Вiйськова колегiя Верховного Суду СРСР засудила Савицького-Гедзя О. В. до найвищоï мiри покарання - розстрiлу з конфiскацiєю особистого майна.
Вирок виконано 15 липня 1937 року в м.Києвi.
За протестом помiчника Головного вiйськового прокурора СРСР Вiйськова колегiя Верховного Суду СРСР на своєму засiданнi 22 березня 1958 року розглянула матерiали справи i дiйшла висновку: "Вирок Вiйськовоï колегiï Верховного Суду СРСР вiд 14 липня 1937р. щодо Савицького-Гедзя (вiн же Ясний) Олексiя Васильовича за наново виявленими обставинами скасувати i справу припинити через вiдсутнiсть складу злочину".
Юхим @едзь реабiлiтований посмертно. Олександр Мукомела ЛУ 28 (4437) 11.07.1991
Юхим @ЕДЗЬ


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация