Мечислав ГАСКО


Гаско Мечислав Едмундович народився 27 сiчня 1907 року в Луцьку в сiм'ï службовця. На початку 20-х рокiв, коли Волинь опинилася пiд владою шляхетськоï Польщi, брав участь у революцiйному пiдпiллi. 1924 року був заарештований, пiдданий тортурам луцькiй тюрмi. Пiсля пiврiчного ув'язнення пiд тиском громадськоï думки пiлсудчики змушенi були випустити його на волю. Аби уникнути переслiдувань, Гаско таємно емiгрував на Радянську Украïну, де закiнчив Харкiвський iнститут народного господарства, розпочав лiтературну дiяльнiсть. Впродовж 1930-1934 рокiв був аспiрантом Iнституту червоноï професури.
Разом з iншими полiтемiгрантами з Галичини, Буковини та Закарпаття належав до лiтературноï органiзацiï "Захiдна Украïна". В однойменному органi цiєï органiзацiï надрукував чимало вiршiв, уривкiв iз поем ("Авiа-марш", "Захiднiй Украïнi", "На кордонi", "На прорив", "Пiсня про шiстьох розстрiляних у Польщi"), статей i рецензiй. Водночас вийшли i збiрки його вiршiв "Обабiч кордону" (1930), "Шлю вам свiй привiт", "Над аеродромом" (1931), що засвiдчили полiтичну заангажованiсть колишнього полiтв'язня, який, опинившись поза межами шляхетськоï Польщi, прагнув своïм поетичним словом наснажити поневолених землякiв на революцiйну боротьбу, вселити в ïхнi душi святу вiру в недалеке визволення з-пiд чужоземного ярма i возз'єднання з єдинокровними братами.
Незважаючи на патрiотизм М. Гаска, чеснiсть його громадянськоï позицiï, над ним нависають хмари недовiри й пiдозри. Влiтку 1933 року письменника заарештували, пред'явивши стандартне звинувачення у приналежностi до контрреволюцiйноï письменницькоï органiзацiï "Захiдна Украïна".
Почалися виснажливi, багатодобовi допити, очнi свiдчення, з яких Гаско зрозумiв: це - не польська дефензива i йому, безвинному, з пiдвалiв ДПУ живим не вийти. I тому змушений був визнати вигаданi слiдством "зiзнання". Як подяку за це особлива нарада винесла йому вирок: "три роки концтаборiв". Вiдбував незаслужену покару на Печорi, де зустрiвся з Остапом Вишнею, Володимиром Гжицьким.
6 вересня 1956 року Киïвський вiйськовий трибунал скасував постанову особливоï наради вiд 31 травня 1934 року щодо М. Гаска, а справу припинив за вiдсутнiстю складу злочину.
Пiсля реабiлiтацiï М.Гаско переïхав до Києва й повернувся до перерваноï лiтературноï працi. Видав кiлька збiрок поезiй, лiтературно-критичних нарисiв та монографiй, зокрема "Ланки життя" (1967). "Про що розповiдають малюнки Тараса Шевченка" (1970), "У колi Шевченкових та Гоголевнх друзiв" (1980), "Пошуки i знахiдки" (1990) та iн. Його творчий доробок був би набагато щедрiший, якби не численнi недуги, нажитi ним у сталiнських таборах.
Федiр Погребенник ЛУ Ї26 (4435)27.06.1991
Мечислав ГАСКО