Лесь ГОМIН


Королевич Олександр Дмитрович (лiтературний псевдонiм - Лесь Гомiн) народився 30 березня 1900 року в Черкасах у сiм'ï вiзника.
Про своï молодi роки письменник згадував: "Iз 1918 до 1924 року вчився в Києвi. Пiд час громадянськоï вiйни (лютий, 1920 рiк) я добровiльно вступив до Червоноï Армiï, працював на вiдповiдальних постах по мобiлiзацiï людей i транспорту, по боротьбi з бандитизмом i дезертирством. Як закiнчилась громадянська вiйна, я потрапив до Киïвського всеобучу iнструктором i тодi, працюючи, закiнчував освiту (Киïвський IНО). Демобiлiзований у червнi 1924 року. Вiдтодi починається моя громадсько-лiтературна робота".
Щоправда, писати Гомiн почав iще 1919 року. Кiлька його вiршiв, нарисiв та оповiдань були надрукованi в перiодицi. Систематичну професiйну роботу вiн почав в окружнiй газетi "Радянська думка" (Черкаси), де тривалий час працював разом iз Семеном Скляренком.
Лесь Гомiн - автор збiрки оповiдань "Контрольнi цифри" (1931), п'єси "Маски" (1933). 1934 року Держлiтвидавом Украïни було пiдготовлено до видання його роман "Голгофа", який частково друкувався в лiтературно-художньому журналi "Металевi днi". Проте окремою книгою роман побачив свiт тiльки 1959 року, коли письменника вже не було серед живих.
Поки що не вiдомо, коли заарештовано Леся Гомона: судово-слiдчу справу донинi не вiднайдено. Єдине, що збереглося в архiвi Спiлки письменникiв, - копiя довiдки, виданоï 4 грудня 1958 року громадянцi Королевич Ф.О. про те, що "постановою президiï Верховного суду УРСР вiд 2.XII.1958р. вирок Одеського обласного суду вiд 10.ХI.1935р., ухвала Верховного суду УРСР вiд 27.1.1936р. i постанова президiï Верховного суду УРСР вiд 1.VII.1936р. щодо Королевича Олександра Дмитровича, украïнського письменника, скасованi, а справу припинено за недоведенiстю складу злочину".
Помер Лесь Гомiн 16 сiчня 1958 року в Черкасах. Микола Сорока ЛУ 28 (4437) 11.07.1991
Лесь ГОМIН