Кузьма ГРИБ


Гриб Кузьма Кiндратович народився 30 жовтня 1910 року в с. Верхiвка на Вiнниччинi в сiм'ï. сiльських злидарiв, якi наймитували. Хлопцевi не виповнилося й чотирьох лiт, як його батька забрали на вiйну захищати "престол и отечество". 1920 року комнезам направив малого Кузьму в сирiтський будинок при Бессарабськiй комунi в с. Ободiвка. Там вiн закiнчив семирiчку i виïхав до Вiнницi, де влаштувався на пiдготовчi курси. Потiм вступив до Вiнницького iнституту соцiального виховання, пiсля закiнчення якого в 1933 роцi був направлений на роботу в Ново-Архангельську середню школу. Рятуючись вiд репресiй, таємно полишив село i пiсля тривалих поневiрянь опинився в Тольянкiвському сiльськогосподарському технiкумi.
У вереснi 1941 року, коли правобережна Украïна була окупована гiтлерiвськими вiйськами, органiзував з учнiв технiкуму пiдпiльну патрiотичну групу, яка згодом перетворилася в партизанський загiн, що дiяв у басейнi рiчки Унави на Черкащинi. Гриб особисто писав, друкував i розповсюджував серед населення листiвки, вiдозви, заклики.
У груднi 1943 року, в одному з боïв, з якими загiн проривався з оточення назустрiч Червонiй Армiï, Гриб був поранений i захоплений у полон. На допитах в Уманськiй тюрмi фашисти скалiчили його i прирекли на смерть. Та завдяки щасливому випадку Грибовi з шiстьма бойовими побратимами вдалося втекти i перебратися до своïх.
Пiсля лiкування К. Гриб написав i надiслав на адресу ЦК КП(б)У розширений звiт про дiяльнiсть свого загону на окупованiй територiï. Той звiт засвiдчили дванадцять райкомiв партiï, пiсля чого вiн був затверджений Украïнським штабом партизанського руху (УШПР). Партизанам видали зарплатню, вручили бойовi нагороди, а ïхнього командира направили на роботу директором середньоï школи - 133 м. Києва. Тiльки не судилось йому там довго допрацювати. 14 травня 1946 року його несподiвано заарештували i без жодних пояснень кинули до одиночноï камери внутрiшньоï тюрми.
Минуло кiлька тижнiв, перш нiж Гриба викликали на допит. Слiдчий зустрiв охлялого вiд голоду партизанського командира такими словами:
"Скажи, на милiсть: чому тебе не повiсили гестапiвцi?"
Та це була лише увертюра до замисленоï драми. Потiм почалося: за скiльки срiбляникiв продався Бандерi? Якi настанови ОУН виконував очолюваний тобою загiн? Скiлькох комунiстiв видав нiмцям, а скiлькох розстрiляв сам? I скiльки хлопцiв та зброï переправив у бандерiвську УПА? З яким завданням гестапо заслало тебе в радянський тил?...
Слiдство тривало рiк. I хоча Гриб не визнав жодного iз звинувачень, на 13 травня 1947 року було призначено суд, на який берiïвськi пiдручнi викликали близько двох десяткiв штатних лжесвiдкiв. Саме вони й пiдтвердили абсурднi звинувачення. Як наслiдок - Гриб був засуджений на 15 рокiв позбавлення волi iз подальшою поразкою в правах i конфiскацiєю належного майна.
Покарання вiдбував у Мордовських таборах (ст. Потьма, п/в Явас) без права листування й одержування посилок. Його сусiдом по нарах виявився колишнiй заступник А. Шептицького отець Й. Слiпий - майбутнiй кардинал Ватiкану. Завдяки старанням гестапiвцiв, якi зробили Гриба iнвалiдом в Уманськiй тюрмi, на лiсоповал його не посилали, а прилаштували в майстернi дантиста, що допомогло йому вижити.
Через два роки пiсля смертi "вождя всiх трудящих" у зону прибула з Москви спецiальна комiсiя. Вона оперативно переглядала судово-слiдчi справи i на пiдставi Указу Президiï Верховноï Ради Союзу РСР вiд 17 вересня 1955 року достроково амнiстувала тисячi й тисячi в'язнiв. 18 жовтня 1955 року Гриб теж опинився на волi. А 18 лютого 1956 року вiйськовий трибунал КВО скасував вирок вiд 17 травня за вiдсутнiстю складу злочину i реабiлiтував . незаслужено поганьбленого партизанського командира.
Повернувшись на волю, Кузьма Гриб вiддався лiтературнiй творчостi. 1958 року вийшла друком його перша повiсть "Бойове завдання". Затим побачили свiт повiстi "Побратим" (1960), "Зрадливi кульбаби" (1961), "Климко" (1964), "Перший пострiл" (1974), збiрки оповiдань "В зоряну нiч" (1970), "Партизанськi таємницi" (1979), документальна оповiдь "За Унавою - партизани" (1977) та iн.
За збiрку повiстей "Назустрiч юностi" Кузьмi Грибу в 1986 роцi було присуджено лiтературну премiю iменi Лесi Украïнки. Олекса Мусiєнко ЛУ 29 (4438) 19.07.1991
Кузьма ГРИБ