ХОРУНЖИЙ ЮрIй Михайлович


- письменник, журналiст, iсторик, лiтературознавець. Народився 5.8.1937 у м.Києвi в родинi педагогiв. Здобув вищу технiчну освiту. Працював у геофiзичних i геологiчних експедицiях, редактором у журналi "Украïна", вiд 1992 року на громадських засадах редагує часопис "Зона" -видання Товариства колишнiх полiтичних в'язнiв. Член Нацiональноï спiлки письменникiв Украïни. Автор 45 особистих i гуртових книжок, близько 300 публiкацiй у перiодичнiй пресi, чимало з них перекладено англiйською i росiйською.
Упорядник книжки спогадiв свiдкiв "Опера СВУ - музика ГПУ" (1992), антологiï украïнського iсторичного оповiдання "Дерево пам'ятi" (1990 - 1995), "Вибраних творiв" Людмили Старицькоï-Черняхiвськоi (2000). Серед оригiнальних творiв Ю.Хорунжого найпомiтнiшi: °з життя геологiв i науковцiв - повiстi "Вiсiм мiсяцiв - лише мить" (1967), "Дзвонити тричi" (1971), "Дивний камiнь" (1976), "Шiсть балiв за впертiсть" (1982), "Ярмарок у Дрогобичi" (1984), з iсторичноï тематики i художньо-бiографiчного жанру -"Давнi мелодiï" (1971), "Гонитва до мосту" (1983), "Коли промовляють фальконети" (1988), "Чуєш, брате мiй" (1989), "Таємна грамота" (1990), "Серця мiддю не окути" (1990), "Людям мила" (1993), романiв "Борвiй" про Михайла Старицького (1987), "Злет i заземлення Григорiя Полетики" (1994), "Любов маєш - маєш згоду" про гетьмана Iвана Мазепу i кошового Запорозькоï Сiчi Костя Гордiєнка (1997), "Вiрую" про Михайла Грушевського (1998-99).

ХОРУНЖИЙ ЮрIй Михайлович