РаÏса Iванченко


Iванченко (справжнє прiзвище - Iванова) Раïса Петрiвна - украïнська письменниця, кандидат iсторичних наук з 1967р. Народилася 30 листопада 1934р. в м. Гуляйполе, тепер Запорiзькоï областi.
Закiнчила 1957р. Киïвський унiверситет. Була на журналiстськiй роботi, з 1967р. викладає в Киïвському унiверситетi. Друкується з 1957р.
Iсторична повiсть "Передчуття весни" (1970) та роман "Клятва" (1971)
- про життя i творчiсть М. Драгоманова. Збiрки повiстей i оповiдань "Любити не просто" (1976) i "Не розминись iз собою" (1980) присвяченi морально-етичним проблемам сучасностi. Своєрiдною трилогiєю про Киïвську Русь, ïï мiжнароднi зв'язки є романи "Гнiв Перуна" (1982), "Золотi стремена" (1984) та "Зрада, або Як стати володарем" (1988). З ïхнiх сторiнок постають образи видатних державцiв Дiра i Аскольда, Рюрика, Олега, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Данила Галицького, Олександра Невського, вiдомих мислителiв Нестора Лiтописця, Iларiона, Кирила i Мефодiя та iн. Твори Р. Iванченко приваблюють не тiльки багатим iсторичним фактажем, розкриттям соцiально-полiтичних аспектiв епохи, а й морально-психологiчною мотивацiєю дiй i вчинкiв персонажiв, роздумами про роль влади i владностi, свiдомостi й слова у суспiльствi, про трагедiю i велич людини, яка стоïть перед вибором мiж добром i злом, егоïзмом i самозреченiстю, обов'язком i бажанням. Своïми творами письменниця утверджує людянiсть, гуманiзм, допомагає усвiдомити день сьогоднiшнiй як шлях з минулого в майбутнє. Автор монографiï "М. П. Драгоманов у суспiльно-полiтичному русi Росiï та Украïни в 2-й половинi 19 ст." (1971) та iнших наукових праць.
Окремi твори Р. Iванченко перекладено росiйською i вiрменською мовами.


РаÏса Iванченко