Оксана Iваненко


Iваненко Оксана Дмитрiвна - украïнська письменниця, перекладачка. Народилася 31 березня (за н. ст. - 13 квiтня) 1906 року в Полтавi. Закiнчила 1926 року Харкiвський iнститут народноï освiти i 1931 року аспiрантуру при Украïнському НДI педагогiки, керувала секцiєю дитячоï лiтератури у Киïвському фiлiалi цього iнституту. Була вихователькою в дитячiй колонiï iм. О. М. Горького пiд керiвництвом А. С. Макаренка. У 1932
- 1939 рр. працювала у видавництвi "Молодий бiльшовик", в 1947 - 1951 рр. - в журналi "Барвiнок". Друкується з 1925р. О. Iваненко належать численнi книжки оповiдань, казок, повiстей для дiтей та юнацтва: "Майка та жабка" (1930), "Дитячий садок" (1931), "Черевички" (1933), "Лiсовi казки" (1934), "Великi очi" (1936), "Джмелик" (1937), "Три бажання" (1940), "Куди лiтав журавлик" (1947), "Казки" (1958) та iн. Твори письменницi виховують у пiдростаючого поколiння любов до Батькiвщини, ïï сучасного й минулого, до людей працi, допомагають пiзнавати життя, розумiти красу природи. Автор повiстей "Друкар книжок небачених" (1947, про I. Федорова), "Рiднi дiти" (1951), "Богдан Хмельницький" (1954), "Великий шум" (1967), романiв "Тарасовi шляхи" (1961, першi двi частини вийшли 1939; про Т. Г. Шевченка), "Марiя" (1973, про Марка Вовчка). Книга спогадiв "Завжди в життi" (1985) вiдзначена Державною премiєю УРСР iм Т. Г. Шевченка (1986). О. Iваненко є також лауреатом премiï iм. Лесi Украïнки (1974). Переклала роман "Тургенєв" А. Моруа (1977), книгу оповiдей "Малахiтова шкатулка" П. Бажова (1979), окремi твори Л. Толстого, В. Короленка, казки Г. К. Андерсена, братiв Грiмм. Окремi твори О. Iваненко перекладено багатьма мовами народiв СРСР, болгарською, чеською та нiмецькою мовами.

Оксана Iваненко