ЯкIв Качура (1897 - 1943)


Качура Якiв Дем'янович - украïнський письменник. Народився 28 жовтня (за н. ст. - 9 листопада) 1897 року в с. Юркiвка, тепер Тульчинського р-ну Вiнницькоï областi. Учасник 1-ï свiтовоï i Великоï Вiтчизняноï воєн. У 1918 - 1922 рр. учителював. Закiнчив 1925 року Киïвський iнститут народноï освiти. Друкувався з 1923р. Належав до Спiлки селянських письменникiв "Плуг", Всеукраïнськоï спiлки пролетарських письменникiв. Окремими виданнями вийшли оповiдання "Двi сили", "Iсторiя одного колективу" (обидва - 1925), збiрки оповiдань "Без хлiба" (1927), "Похорон" (1929) та iн. В романi "Чад" (1929) освiтлено подiï 1-ï свiтовоï i громадянськоï воєн. Сiльським трудiвникам, донецьким шахтарям i металургам присвятив роман "Ольга" (1931). В повiстi "Iван Богун" (1940) показав боротьбу украïнського народу проти польськоï шляхти. У нарисах перiоду Великоï Вiтчизняноï вiйни вiдобразив епiзоди фронтового життя, мужнiсть, непохитну дружбу воïнiв. У травнi 1942р. в боях пiд ст. Лозовою Харкiвськоï областi потрапив у полон, загинув у фашистському концтаборi в Донбасi в жовтнi 1943р. 1977р. у с. Юркiвцi Я. Качурi вiдкрито пам'ятник (скульптор - М. П. Ковтун).

ЯкIв Качура (1897 - 1943)