<< Главная страница

Абрам КАГАН


Каган Абрам Якович народився в мiстi Бердичiв 27 грудня 1900 року в сiм'ï дрiбного крамаря. Закiнчив мiсцеве комерцiйне училище, пiсля чого тривалий час учителював у трудових школах. Водночас спiвробiтничав у єврейських перiодичних виданнях, зокрема в газетi "Ейнiкайт".
Друкуватися почав 1922 року пiсля того, як переïхав до Харкова. Першу книжечку вiршiв видав 1923 року. Пiсля цього писав лише прозу. Окремими виданнями вийшли збiрки новел "Свиня", "Уламки", "Оповiдання". Деякi його твори були перекладенi украïнською мовою. А. Каган - автор романiв "Енергiя", "Арн Лiберман", "Шолом Алейхем" та iн.
Коли почалася Велика Вiтчизняна вiйна, евакуювався до Башкирiï, пiсля перемоги повернувся до Києва.
А. Каган був заарештований у сiчнi 1949 року за тими ж звинуваченнями, якi приписувалися тодi багатьом єврейським письменникам. Був засуджений на 15 рокiв спецтаборiв. Реабiлiтований 9 сiчня 1956 року.
Помер 17 грудня 1965 року. Григорiй Полянкер ЛУ 34 (4443) 22.08.1991
Абрам КАГАН


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация