ЮрIй Клен (1891 - 1947)


Юрiй Клен (псевдонiм Освальда Бургардта) - украïнський поет, перекладач, лiтературний критик. Народився 4 жовтня 1891р. у селi Сербинiвка на Подiллi. 1911р. вступив до Киïвського унiверситету, де дiстав грунтовну фiлологiчну освiту. Вже в 20-тi роки розкрилися тi особливостi його манери письма, якi зближували Юрiя Клена з неокласиками: досконале володiння мистецькою формою, своєрiдний панестетизм. З 1931 року живе та працює в Нiмеччинi, тiсно спiвпрацює з поетами, якi об'єднувались довкола "Вiсника" Д. Донцова. 1943 року з'являється в свiт збiрка поезiй Юрiя Клена "Каравели", в якiй автор спробував синтезувати творчi принципи киïвських неокласикiв та iдейно-художнi шукання поетiв "празькоï школи". Автор поєднує в єдиному естетичному - вимiрi трагiчну античнiсть ("Антонiй i Клеопатра", "Цезар i Клеопатра", "Шляхами Одiссея"), героïзм середньовiчноï лицарськоï доби ("Жанна д'Арк", "Вiкiнги") та князiвсько-гетьманську украïнську традицiю ("Володимир", "Символ", "Украïна"). Вершинними здобутками Юрiя Клена-поета є поеми "Проклятi роки" (1937) та "Попiл iмперiй" (1943 - 1947). Трагiчне знищення украïнськоï культури в добу сталiнiзму, нелюдська жорстокiсть другоï свiтовоï вiйни - центральнi теми цих творiв. Помер 30 жовтня 1947р.

ЮрIй Клен (1891 - 1947)