ОЛЕКСIЙ КОЛОМIЄЦЬ (Нар. 1919 р.)


Народився Олексiй Федотович Коломiєць 17 березня 1919р. в с. Харкiвцi Лохвицького р-ну на Полтавщинi. Вiн був шостою, найменшою дитиною в родинi селянина-бiдняка, в якiй рано не стало батька. Пiсля закiнчення семирiчки Коломiєць в 1935
- 1938 pp. навчається на робiтфаку при Харкiвському iнститутi радянськоï торгiвлi, а потiм на iсторичному факультетi Харкiвського унiверситету. Iз студентськоï лави пiшов на фронт. Пiсля демобiлiзацiï кiлька рокiв вiддав комсомольськiй роботi; був лектором ЦК ЛКСМУ, секретарем Чернiвецького обкому комсомолу, в 1950 - 1953 pp. працював вiдповiдальним редактором газети "Молодь Украïни", потiм у журналi "Змiна". Тодi ж починає друкувати першi нариси й оповiдання, що склали збiрку новел "Бiла криниця" (1960). Як драматург Коломiєць не мав учнiвського перiоду i досить пiзно увiйшов у лiтературу: комедiю "Фараони" написав у сорок рокiв. Та вже ця перша спроба принесла йому широке визнання: вперше зiграна в Московському театрi iм. М. В. Гоголя, п'єса в 1962p. ставилася вже в 71 театрi краïни. У 1978p. в Киïвському театрi iм. I. Франка вiдбулася ïï п'ятсота вистава.
В наступнi роки слiдує низка драматичних творiв: 1961 р. - драматичний памфлет "Дванадцята година". 1963 р. - психологiчна драма "Чебрець пахне сонцем" (iнша назва "Де ж твоє сонце?").
1964 р. - п'єса "Прошу слова сьогоднi". 1965 р. - драматична дилогiя "Планета Сперанта". 1966 р. - "Спасибi тобi, моє кохання". 1969 р. - "Келих вина для адвоката". 1970 р. - п'єса проблемно-психологiчного характеру - дилогiя "Горлиця", п'єса "Перший грiх". Лiрична драма "Спасибi тобi, моє кохання" i дилогiя "Горлиця" у 1970p. були вiдзначенi республiканською премiєю iм. М. Островського. 1972 р. - п'єса "Одiссея в сiм днiв". 1973 р. - "Голубi оленi" - "повiсть про кохання", яка на фонi численних батальних творiв прозвучала винятково нiжною лiричною нотою i в 1977 роцi була удостоєна Державноï премiï Украïнськоï РСР iм. Т. Г. Шевченка. 1975 р. - "Кравцов". 1977 р. - "Срiбна павутина". 1978 р. - драма "Дикий Ангел", постановка якоï у Киïвському театрi iм. I. Франка вiдзначена Державною премiєю СРСР (1980). Хоча в творчостi О. Коломiйця переважають п'єси про актуальнi, сучаснi авторовi проблеми ("Двоє дивляться кiно", 1987), є у нього й двi драми на теми минулого: "За дев'ятим порогом" ("Запорiзька Сiч", 1971) та "Камiнь русина" ("Град князя Кия", 1981), написана спецiально до святкування 1500-лiття Києва.
Помер О. Коломiєць 23 листопада 1994р. Вперше його iм'я з'явилося на афiшах театрiв на початку 60-х рокiв, коли з успiхом обiйшли сотнi сцен дотепнi, веселi i мудрi "Фараони" (1961) досi нiкому невiдомого автора. А сьогоднi вже наше театральне мистецтво важко уявити без таких сценiчних здобуткiв, якими стали трагiчна дилогiя "Планета Сперанта", тривожно-медитацiйна "Горлиця" чи озвучена високими нотами душевноï краси й людського щему поетична повiсть про кохання "Голубi оленi", прозора в чистотi й нiжностi своïй "Срiбна павутина" чи психологiчно вибаглива драма "Дикий Ангел".


ОЛЕКСIЙ КОЛОМIЄЦЬ (Нар. 1919 р.)