КОВАЛЕНКО Неля СергIÏвна Народилася 1935 року в сiм'ï красноградських вчителiв. Пiсля закiнчення Красноградськоï СШ - ЗО (тепер це СШ - 3) працювала пiонервожатою Хрестнщенськоï школи. В 1954 роцi вступила до Харкiвського педiнституту на фiлологiчний факультет. Пiсля закiнчення педiнституту все життя працює в Тишенкiвськiй школi вчителькою украïнськоï мови та лiтератури. Любов до рiдноï слова, поезiï успадкувала вiд матерi, а в шкiльнi роки мала добрï наставникiв


- Лiдiю Антонiвну Кучеренко та Анастасiю Силiвi Ярмульську. Писати вiршi стала, вже працюючи вчителькою. Багато ïï поезiй присвячено людям працi села Тишенкiвки. Частина з вiрi стала пiснями, якi охоче спiвають дiти й дорослi, сiльський ансамбль "Червона калина". В доробку поетеси Нелi Сергiïвнi десятки вiршiв та пiсень. Вона проводить велику громадсько-корисну роботу в школi, в селi i районi. Є в Нелi Сергiïвни вiршi, присвяченi воïнам, якi не повернулися з вiйни:
Батьку, рiдний, де ти? Озовися! Ми тебе чекаєм стiльки лiт. Як без тебе гiрко днi тяглися, Скiльки ми перетерпiли бiд. Наша мама, як в мороз калина, Коси ïï стали, наче снiг, Досi, батьку, жде теберодина Iз далеких грозових дорiг. Є в Нелi Сергiïвни й гуморески: Хвалилися в Тишенкiвцi, Що у цьому роцi Посiяли вареники Дiтям на толоцi. Будуть учнi йти у школу Й швидко без мороки Поснiдають в ранню пору I гайда на вроки! Ось i сходи вже з 'явились - Вареники з сиром. Недаремно старалися Для дiтей всiм миром. Бiгли юнi тишенчата Пiсля гри з толоки. Як уздрiли теє диво, Аж взялися в боки. Пхе, - скривилися скептично, - Людей насмiшили, Краще були б замiсть нас Уроки повчили.


КОВАЛЕНКО Неля СергIÏвна Народилася 1935 року в сiм'ï красноградських вчителiв. Пiсля закiнчення Красноградськоï СШ - ЗО (тепер це СШ - 3) працювала пiонервожатою Хрестнщенськоï школи. В 1954 роцi вступила до Харкiвського педiнституту на фiлологiчний факультет. Пiсля закiнчення педiнституту все життя працює в Тишенкiвськiй школi вчителькою украïнськоï мови та лiтератури. Любов до рiдноï слова, поезiï успадкувала вiд матерi, а в шкiльнi роки мала добрï наставникiв