Степан Литвин (1931 р. нар.)


Степан Михайлович Литвин народився 10 червня 1931 року в селi Головчинцях (тепер село Кармалюкове), Жмеринського району, на Вiнничинi, в родинi колгоспника. Навчався в Чернятинському плодо-ягiдному технiкумi та в Бердянському технiкумi виноградарства й виноробства. У 1954 роцi закiнчив фiлологiчний факультет Киïвського державного унiверситету iменi Т. Г. Шевченка. Викладав украïнську мову та лiтературу в середнiй школi на Донбасi. Працював у редакцiях обласних газет ЇРадянський Крим - i ЇКримська правда Ї. Першi вiршi опублiкував 1950 року. Видав книжки поезiй ЇСерце не мовчить - (1958), ЇПiд небом Криму - (1960), ЇБентежнiсть - (1966), ЇРушник i шабля - (1972).

Степан Литвин (1931 р. нар.)