Микола Магера


Магера Микола Никанорович - украïнський письменник. Народився 1 вересня 1922р. в с. Могилiвка, тепер у складi м. Дунаïвцi Хмельницькоï областi. Учасник Великоï Вiтчизняноï вiйни. Закiнчив 1951р. Киïвський унiверситет. Учителював, працював у системi народноï освiти. Пише здебiльшого для дiтей - вiршi, казки, оповiдання, повiстi. Автор збiрок "Мати" (1971), "Журавка" (197З), "Юрасик" (1984), "Друзi" (1987), "Хлопчаки", "Я хочу жити" (обидвi - 1990); повiстей "Надiйка" (1975), "Там, бiля Дивень-гори" (1977), повiстi "Кам'янецькими стежками" (1989) - про перебування Т. Шевченка у Кам'янцi-Подiльському. Окремi твори М. Магери перекладено росiйською мовою.

Микола Магера