МАЛИШКО Валентина АндрIÏвна


народилася 29 грудня 1937 р. у м.Києвi в родинi поета. Закiнчила фiлологiчний факультет Киïвського унiверситету. Працювала в республiканськiй газетi "Зiрка", потiм була на видавничiй роботi (видавництво "Веселка"). Перше оповiдання надрукувала у 1957 р., перший вiрш - у 1959 р. в газетi "Радянська Украïна". Автор поетичних книжок: "Сашко - поет i сурмач", "Журавлi дитинства", "Що на серце
лягло", "Свiт мiй бентежний", "Наш добрий дiм", "Перед своєю совiстю стою", "Стежина", "Острови доброти", "Три явори", "Доторк", "Маетринка", "Нiчого, крiм зими", "Їде лiто на конi". Працює в галузi художнього перекладу.

МАЛИШКО Валентина АндрIÏвна