ОРОВЕЦЬКИЙ Павло АндрIйович (1905 - 1976) Народився 17 березня 1905 року в с. Єлизаветiвка (тепер Царичанського району Днiпропетровськоï областi). Лiтературну дiяльнiсть почав у 1930 роцi як нарисовець. У боротьбi за вирощування високих врожаïв на колгоспних ланах значну роботу проводила Красноградська районна газета "Соцiалiстична перебудова", редактором якоï був талановитий журналiст Павло Андрiйович Оровецький, працiвник газети Iван Антонович Цюпа, Володимир Якович П'янов, Олексiй Павлович Приходько.


У 1935 роцi газета "Соцiалiстична перебудова" у Всесоюзному конкурсi за краще висвiтлення робiт по догляду зернових культур та виконання хлiбозаготiвель державi високоякiсним зерном вийшла переможцем i була премiйована легковим автомобiлем. В цьому велика заслуга Павла Оровецького, Iвана Цюпи, мiсцевого журналiста Олексiя Павловича Приходька. У 1937 роцi Павло Андрiйович був репресований i працював робiтником на цегельному заводi. Перед Великою Вiтчизняною вiйною був реабiлiтований. П. А. Оровецький - автор повiстей "Серце солдата", "Рубiновий промiнь", "Загибель Полоза", романiв "Друга зустрiч", "Глибока розвiдка", "Береги життя", збiрок, нарисiв.
20 лютого 1976 року Павло Андрiйович Оровецький помер.


ОРОВЕЦЬКИЙ Павло АндрIйович (1905 - 1976) Народився 17 березня 1905 року в с. Єлизаветiвка (тепер Царичанського району Днiпропетровськоï областi). Лiтературну дiяльнiсть почав у 1930 роцi як нарисовець. У боротьбi за вирощування високих врожаïв на колгоспних ланах значну роботу проводила Красноградська районна газета "Соцiалiстична перебудова", редактором якоï був талановитий журналiст Павло Андрiйович Оровецький, працiвник газети Iван Антонович Цюпа, Володимир Якович П'янов, Олексiй Павлович Приходько.