ПАШКОВСЬКИЙ Євген Володимирович


народився 19 листопада 1962 року на станцiï Разiне у Житомирському краï. Навчався в iндустрiальному технiкумi та педагогiчному iнститутi Мiж тим - праця монтажником на будiвництвi, короткочасне шахтарювання, метробудiвництво, асфальтiвництво, пiдпрацьовування вантажником на рiзних складах, солдатчина, мандрiвне вiльне заробiтчанство.
Євген Пашковський - письменник; голова комiсiï з видавничих проектiв Нацiональноï Спiлки письменникiв Украïни; член редколегiй журналiв "Свiтовид", "Основа", культорологiчного альманаху "Хронiка 2000". З °1992 р. - на творчiй роботi. Член Нацiональноï Спiлки письменникiв Украïни (з 1991), ПЕН-клубу (1993). Лауреат Мiжнародноï премiï Фундацiï доктора М.Дем'янiва "Свобода i мир для Украïни" (1993), мiжнародноï премiï Фундацiï Є.Бачинського "В свiчадi слова" (1997). Автор романiв: "Свято" (1989), "Вовча зоря" (1990; окремi роздiли перекладенi англiйською i нiмецькою мовами), "Безодня" (1992), "Осiнь для ангела" (1993), роману-есею "Щоденний жезл" (1999; частково перекладений вiрменською i нiмецькою мовами; диплом ЦРД "Елiт-профi" у проектi "Книжка року-99").

ПАШКОВСЬКИЙ Євген Володимирович