ВАДИМ КОСТЯНТИНОВИЧ ПЕУНОВ Замiсть бiографiï Комiтет з Нацiональноï премiï Украïни iменi Тараса Шевченка розглянув i обговорив (2002 рiк) у двох турах представленi на здобуття Нацiональноï премiï 50 творiв i робiт в галузi лiтератури i мистецтва, публiцистики i документалiстики i повiдомляє, що за пiдсумками таємного голосування до третього завершального туру конкурсного вiдбору допущенi таки кандидатури:


Художня лiтература, публiцистика та культурологiчнi працi:
ЇВадим Пеунов. Книга публiцистики ЇIстина у трьох вимiрах - (1998), роман-факт ЇПомста знехтуваних богiв - (2000).
Представлено Донецькою органiзацiєю НСПУ, Донецькою обласною органiзацiєю НСЖУ, Донецьким Нацiональним унiверситетом.
Вадима Пеунова в Украïнi ( i не безпiдставно) вважають засновником полiцейського романа. Перша його книга ЇОстання справа Коршуна - (видана у 1954 роцi) принесла автору всесвiтню популярнiсть. Згодом його книги видавались китайською мовою, арабською, монгольською, польською, чешською, росiйською та iншими.
Вадим Пеунов приречений писати цiкаво. Всi його книги, рiзнi за жанром, читаються на єдиному подиху. Письменник переконливо мотивує поведiнку своïх героïв, завдяки чому читач мимоволi стає спiвучасником гострих, динамiчно розгортаючихся подiй.
В основi сюжету романа ЇПомста знехтуваних богiв - лежить вихiд православних сербiв у серединi 17 столiття з-пiд релiгiйного гнiту, який у той час панував у Священiй Римський iмперiï Габзбургiв.
Нелегкий шлях наших одновiрцiв, якi згодом на теренi Украïни створили анклав
ЇНова Сербiя Ї. Вихiд сербiв, описаний В.Пеуновим, викликає бiблiйнi ремiнiсценцiï, справляє враження таємничностi, загадковостi. Зi сторiнок твору постає iсторiя майже чотирьох столiть, факти якоï зiбранi письменником з наполегливiстю справжнього дослiдника.
Великiй iсторичнiй подiï - виходу сербiв - автор присвячує третину свого роману-факту, а решта є схвильована розповiдь про долю Украïни у буремному двадцятому сторiччi: перша свiтова вiйна, братовбивча громадянська, створення iндустрiального велетня СРСР, де процвiтав руйнуючий душi атеïзм, потiм Велика Вiтчизняна, i, нарештi, неминучий розпад сучасноï iмперiï на нацiональнi складовi i народження незалежноï соборноï Украïни.
ЇГiркi лiки вiд кохання - (Тарас Шевченко - Катерина Пiунова) - дослiдницький нарис письменника про долю останнього кохання сорокачотирьохлiтнього Тараса, який щойно позбавився багаторiчноï неволi, до шiстнадцятирiчноï актриси з Нижнього Новгорода Катерини Пiуновоï, до речi далекоï родички самого Вадима Пеунова, родиннiсть якоï вiн визначає поговiркою:
Їнавприсядки навколо церкви Ї.
Вадим Пеунов, автор сорока оригiнальних книжок, учасник Вiтчизняноï вiйни, звiльнений з лав армiï пiсля 6,5 рокiв солдатчини, закiнчив 15-ту львiвську середню школу. У 1954 роцi Львiвський унiверситет вручив йому диплом редактора художньоï та полiтичноï лiтератури. З того часу живе у Донецьку (Украïна).
(В.Логачов)

ВАДИМ КОСТЯНТИНОВИЧ ПЕУНОВ Замiсть бiографiï Комiтет з Нацiональноï премiï Украïни iменi Тараса Шевченка розглянув i обговорив (2002 рiк) у двох турах представленi на здобуття Нацiональноï премiï 50 творiв i робiт в галузi лiтератури i мистецтва, публiцистики i документалiстики i повiдомляє, що за пiдсумками таємного голосування до третього завершального туру конкурсного вiдбору допущенi таки кандидатури: