МАРIЙКА ПIДГIРЯНКА (1881 - 1963)


Марiйка Пiдгiрянка - псевдонiм Марiï Омелянiвни Ленерт-Домбровськоï, украïнськоï поетеси, яка народилася 29 березня 1881р. в с. Бiлi Ослави на Iвано-Франкiвщинi в родинi лiсничого. В 1900р. закiнчила вчительську семiнарiю, потiм працювала у школi. Померла 20 травня 1963р., похована у Львовi. Друкувати вiршi Марiйка Пiдгiрянка почала з 1904р. в перiодичних виданнях. Перша збiрка поезiй "Вiдгуки душi" вийшла 1908р. Бiльшiсть творiв поетеса написала для дiтей i про дiтей. Основнi мотиви вiршiв М. Пiдгiрянки до 1939р.
- мрiï про краще майбутнє народу, оспiвування краси рiдного краю, природи Карпат. Авторка щедро використовує фольклорнi мотиви, ïï вiршi нiжнi i легкi, часто нагадують украïнськi народнi пiснi ("Спiванки", "Вечiр", "Що роблю я, що я дiю"). Виступала Марiйка Пiдгiрянка i в жанрi поеми. Досить своєрiдною є поема "Мати-страдниця", написана в 1919р. Подiï у творi
- це одна з сторiнок життя захiдноукраïнських вигнанцiв пiд час першоï свiтовоï вiйни, коли тисячi галичан померло в концентрацiйних таборах з голоду i вiд епiдемiй. Композицiйним обрамленням поеми є "Вступ" i своєрiдний епiлог. Сповiдь страдницi, подану в жанрi голосiнь, складають 12 пiсень.


МАРIЙКА ПIДГIРЯНКА (1881 - 1963)