СЕРГIЙ ПЛАЧИНДА


Сергiй Петрович Плачинда народився 18 червня 1928р. на Кiровоградщинi (хутiр Шевченко) в родинi селянина. Працював токарем у механiчних майстернях радгоспу, пiзнiше - спiвробiтником Кiровоградськоï районноï газети, водночас учився в середнiй школi. В 1953р. закiнчив фiлологiчний факультет Киïвського державного унiверситету, а потiм аспiрантуру при Iнститутi лiтератури iм. Т. Г. Шевченка АН УРСР, де й надалi працював науковим спiвробiтником. З 1947р. спiвробiтничав в республiканських газетах та журналах, друкуючи нариси й оповiдання. В 1959 роцi вийшли в свiт його книжка оповiдань та на рисiв "Кам'яна веселка" i повiсть "Таня Соломаха". Плачиндi також належать лiтературно-критична праця "Композицiя i характери в новелах Яновського" та книжка-нарис "Брати Мiсяця".

СЕРГIЙ ПЛАЧИНДА