П'ЯНОВ Володимир Якович лiтературний критик i перекладач У 30-тi роки працював у редакцiï Красноградськоï районноï газети "Соцiалiстична перебудова". Має тiсний зв'язок з Красноградом. Народився 1921 року в селi Крючки, Харкiвськоï областi. Пiсля закiнчення середньоï школи працює у редакцiях районних газет. Велика Вiтчизняна вiйна застала його на строковiй службi в Радянськiй Армiï. Пiсля поранення лежав у госпiталi на територiï Молдавiï. Там добре вивчив молдавську мову. Пiсля вiйни закiнчив факультет журналiстики Вищоï партiйноï школи при ЦК КПУ. Займався перекладом творiв молдавських i румунських письменникiв украïнською мовою. Кiлька книг подарував Красноградському краєзнавчому музею.
П'ЯНОВ Володимир Якович лiтературний критик i перекладач У 30-тi роки працював у редакцiï Красноградськоï районноï газети "Соцiалiстична перебудова". Має тiсний зв'язок з Красноградом. Народився 1921 року в селi Крючки, Харкiвськоï областi. Пiсля закiнчення середньоï школи працює у редакцiях районних газет. Велика Вiтчизняна вiйна застала його на строковiй службi в Радянськiй Армiï. Пiсля поранення лежав у госпiталi на територiï Молдавiï. Там добре вивчив молдавську мову. Пiсля вiйни закiнчив факультет журналiстики Вищоï партiйноï школи при ЦК КПУ. Займався перекладом творiв молдавських i румунських письменникiв украïнською мовою. Кiлька книг подарував Красноградському краєзнавчому музею.