ЩЕГОЛЄВ Василь МатвIйович


Драматург i артист Народився Василь Щеголєв 18 травня 1904 року у Костянтиноградi. В 17 рокiв почав працювати в Красноградському народному театрi. Потiм - в театрi iм. Зеньковецькоï та у Днiпропетровському театрi iм. Шевченка.
Пiсля вiйни закiнчив Киïвський iнститут театрального мистецтва iм. Карпенка-Карого (театральний факультет). Учасник Великоï Вiтчизняноï вiйни. Друкуватись почав у 1928 роцi. П'єси Щеголєва видавалися в збiрках, виходили окремiшi збiрниками: "Берiзка", "Осiннi квiти", За брамою" та iншi. Його п'єси користуються великою популярнiстю не тiльки i нашiй краïнi, але й далеко за ïï межами. В музеï є фото - на сценi в Нью-Йорку грають п'єсу Щеголєва "Єдиний чин".


ЩЕГОЛЄВ Василь МатвIйович