Олена ТелIга (1907 - 1942)


Олена Iванiвна Телiга (дiвоче прiзвище Шовгенева) - украïнська поетеса, публiцист, громадсько-полiтичний дiяч. Народилася 21 липня 1907p. в Петербурзi. З 1923p. вимушена жити за кордоном. Олена Телiга належала до кола поетiв-"вiсникiвцiв", що об'єднувались довкола редагованого критиком та публiцистом Д. Донцовим журналу "Вiсник". Характерними рисами ïï поезiï в цей перiод виступають прагнення активного, дiєвого життя, протест проти нудоти "буденного" iснування. Провiдною для О. Телiги, як i для iнших поетiв мiжвоєнноï доби, залишається iдея державного самоствердження Украïни ("Безсмертне", "Племiнний день", "Вiдповiдь"). Лiричний герой поетеси
- завжди яскрава особистiсть, сповнена самодисциплiни та почуття обов'язку перед нацiєю - ("Сучасникам", "Вечiрня пiсня"). Водночас ïï лiрика сповнена особливого iнтимного колориту, пильноï уваги до внутрiшнього свiту людини. Через несприятливi обставини О. Телiга не встигла видати жодноï прижиттєвоï збiрки. Лише пiсля ïï трагiчноï загибелi з'явилися в свiт книги ïï поезiï: "Душа на сторожi" (1946), "Прапори духа" (1947), "На чужинi" (1947). В окупованому фашистами Києвi займалася органiзацiєю лiтературних сил, редагувала додаток до газети "Украïнське слово"
- "Лiтаври". Розстрiляна нiмецькими фашистами у Бабиному Яру 21 лютого 1942p.
Олена ТелIга (1907 - 1942)