ЦЮПА Iван Антонович Народився 29 жовтня 1911 року в с. Бiрки, (тепер Зiнькiвського району Полтавськоï областi). Як письменник формувався у Красноградi, працюючи в районнiй газетi "Соцiалiстична перебудова". Закiнчив Харкiвський комунiстичний iнститут журналiстики. Працював у пресi, на видавничiй роботi. Часто приïздив до Краснограда. Спiлкувався з працiвниками редакцiï райгазети, учнями шкiл, студентами середнiх навчальних закладiв. Iван Антонович подарував багато книг районнiй бiблiотецi i музею. Його твори користуються великою популярнiстю серед трудящих району. Нагороджений орденом Дружби народiв, медалями. У Iвана Антоновича надзвичайно багатий лiтературний дороб книжки оповiдань, нарисiв i повiстей: "Чотири вiтри", "Новели рiдного краю", "Василь Сухомлинський", "Миргородська криниця" та iншi романи "Брати", "Назустрiч долi", "Вiчний вогонь", "Через терни до зiрок", "Краяни", "Мужнiй вершник", "Дзвони янтарного лiта" та iншi. В 1995 роцi вийшла нова книга письменника "В пазурах єжовщини", яку вiн, репресований та реабiлiтований, присвятив "свiтлiй пам'ятi незабутнiх землякiв моïх, розчавлених на жорнах тиранiï, замучених голодомором, доведених до згуби по тюрмах i таборах, безневинно розстрiляних".
ЦЮПА Iван Антонович Народився 29 жовтня 1911 року в с. Бiрки, (тепер Зiнькiвського району Полтавськоï областi). Як письменник формувався у Красноградi, працюючи в районнiй газетi "Соцiалiстична перебудова". Закiнчив Харкiвський комунiстичний iнститут журналiстики. Працював у пресi, на видавничiй роботi. Часто приïздив до Краснограда. Спiлкувався з працiвниками редакцiï райгазети, учнями шкiл, студентами середнiх навчальних закладiв. Iван Антонович подарував багато книг районнiй бiблiотецi i музею. Його твори користуються великою популярнiстю серед трудящих району. Нагороджений орденом Дружби народiв, медалями. У Iвана Антоновича надзвичайно багатий лiтературний дороб книжки оповiдань, нарисiв i повiстей: "Чотири вiтри", "Новели рiдного краю", "Василь Сухомлинський", "Миргородська криниця" та iншi романи "Брати", "Назустрiч долi", "Вiчний вогонь", "Через терни до зiрок", "Краяни", "Мужнiй вершник", "Дзвони янтарного лiта" та iншi. В 1995 роцi вийшла нова книга письменника "В пазурах єжовщини", яку вiн, репресований та реабiлiтований, присвятив "свiтлiй пам'ятi незабутнiх землякiв моïх, розчавлених на жорнах тиранiï, замучених голодомором, доведених до згуби по тюрмах i таборах, безневинно розстрiляних".