ТИМОШИК Микола Степанович


[(псевд. М. Деснянич); 18.01.1956. с. Данина Нiжинського району Чернiгiвськоï областi)] - журналiст, публiцист, учений, лiтературний критик, видавець. Член Нацiональноï Спiлки письменникiв Украïни (з 2000), Нацiональноï Спiлки журналiстiв Украïни (з 1981). Перший лауреат премiï iменi Iвана Огiєнка (1995). Автор трьох монографiй, а також понад ста наукових публiкацiй. Упорядник, автор передмов i примiток до книг: ЇЮнкорiвський блокнот - (1990), ЇУкраïнське питання Ї, в тому числi переклад з росiйськоï (°1997), першовидань I. Огiєнка в Украïнi - ЇIсторiя украïнського друкарства - (1994), ЇIсторiя украïнськоï лiтературноï мови - (1995), ЇЖиттєписи великих украïнцiв - (1999), працi А. Животка ЇIсторiя украïнськоï преси Ї. Упродовж ряду рокiв викладає в унiверситетi курси: ЇОснови видавничоï справи i редагування Ї, ЇЛiтературне редагування Ї, ЇАвторське право Ї, ЇЗарубiжна редакцiйно-видавнича справа Ї, ЇЖурналiстська майстернiсть Ї.

ТИМОШИК Микола Степанович