Петро ВАНЧЕНКО


Ванченко (Iвашенко) Петро Захарович народився 1898 року в с.Жуки на Полтавщинi в сiм'ï селянина-бiдняка. Освiта середня. Належав до лiтературноï органiзацiï.
Автор збiрок оповiдань та повiстей "Жива реклама", "Мужнiсть" (1928), "Обов'язок", "Три пальцi" (1929), "Клопiт цирульника Емiля Термана", "Повiсть без назви" (1930), "Онопрiй Кудь" (1933).
Арештований 6 грудня 1934 року Полтавським мiським вiддiлом НКВС УРСР Слiдство велося Харкiвським обласним управлiнням НКВС.
Ванченковi iнкримiнувалося членство в "терористичнiй органiзацiï, яка намiчала вчинити ряд терористичних акцiй над вождями партiï та уряду". Пiд час допитiв визнав свою вину, але в заявi на iм'я оперуповноваженого Харкiвського обласного управлiння НКВС Бордона написав, що "не був здатний на практичне здiйснення теракту." А на пiзнiших допита стверджував: "Переконань терористичних у мене не було. Я не вiрив у можливiсть здiйснення акту".
4 сiчня 1935 року Бордон винiс постанову щодо твору П.Ванченка "Оповiдання про гнiду кобилу". Цей твiр опублiкований ще 1929 року в журналi "Червоний шлях", номер якого було долучено до справи як речовий доказ. Того ж дня Бордон допитав Ванченка у зв'язку з цим твором: у ньому вбачав "злiсний пасквiль на Радянську владу".
Ось характерний фрагмент цього допиту
"- Ви визнаєте, що пiд виглядом "гнiдоï кобили" хотiли показати широкому читачевi Украïну, яку "експлуатують", з якоï "знущаються" i яку врештi-решт замучили; кучер Самсон, в особi якого ви подайте представника пролетарiату, знущається з Украïни до смертi?
- Нi, не визнаю."
За вироком закритого судового засiдання виïзноï сесiï Вiйськовоï колегiï Верховного Суду СРСР, що вiдбулося 27-28 березня 1935 року в Києвi, П.Ванченко за "участь у контрреволюцiйнiй пiдпiльнiй боротьбистськiй органiзацiï, що мала за мету повалення Радянськоï влади на Украïнi, вiдрив ïï вiд Радянського Союзу i створення незалежноï украïнськоï буржуазноï держави" разом iз iншими обвинуваченими (зокрема, письменниками М.Кулiшем, Г.Епiком, В.Пiдмогильним, Є.Плужником, А.Пановим, В.Полiщуком, Г.Майфетом, О.Ковiнькою, В.Штангеєм, В.Вражливим) засуджений на 10 рокiв позбавлення волi з конфiскацiєю належного йому майна. Направлений в Бiломорсько-Балтiйський табiр НКВС СРСР
Даних про його подальшу долю немає.
Петро Ванченко реабiлiтований посмертно. Iван Iльєнко ЛУ 24 (4433) 13.06.1991
Петро ВАНЧЕНКО