Абрам ВЕЛЕДНИЦЬКИЙ


Веледницький Абрам Маркевич народився 29 жовтня 1894 року в м.Радомишлi на Житомирщинi в сiм'ï службовця. Навчався на юридичному факультетi Киïвського унiверситету У червнi 1919 року вступив добровольцем до Червоноï Армiï. Пiсля демобiлiзацiï повернувся до Києва, але юридична освiта його вже не цiкавила, i вiн зайнявся фiлологiчними студiями, почав писати i друкувати в єврейськiй перiодицi вiршi. Перша збiрка його поезiй "Прояснення" побачила свiт 1922 року. Затим вийшли поетичнi книжки "Прихiд" (1928), "З молодим класом" (1932).
У 1935 роцi закiнчив аспiрантуру Iнституту єврейськоï культури при Академiï наук УРСР. Захистив кандидатську дисертацiю у 1947 роцi.
Веледницький був знаний не лише як здiбний критик i лiтературознавець, а й як талановитий перекладач на єврейську мову творiв Т.Шевченка, М.Коцюбинського, багатьох сучасних украïнських i росiйських поетiв. Брав активну участь у громадському життi, керував лiтературними гуртками.
У роки сталiнського терору Веледницького спiткала трагiчна доля багатьох його побратимiв по перу. Його заарештували 23 березня 1951 року в Києвi, iнкримiнували типовi звинувачення: шпигунство, нацiоналiстична пропаганда, антирадянська дiяльнiсть. Потяглися моторошнi мiсяцi знущань, тортур, наруги над людською гiднiстю. Заздалегiдь змонтований вирок "особливоï наради" гласив: 10 рокiв таборiв суворого режиму з конфiскацiєю майна.
П'ять лiт прокидiв за колючим дротом Веледницький. Наприкiнцi 1955 року пiсля перегляду справи був звiльнений i реабiлiтований. З надiрваним здоров'ям повернувся до Києва, але жити йому лишилося недовго.
Помер 19 жовтня 1959 року. Григорiй Полянкер ЛУ 24 (4433) 13.06.1991
Абрам ВЕЛЕДНИЦЬКИЙ