ЯЛОВИЙ Михайло Омелянович


псевдонiм Юлiан Шпол та iншi (1895-1934) Народився 5 червня 1895 року в селi Дар-Надежда Костянтиноградського повiту (тепер Сахновщинського району Харкiвськоï областi). Украïнський радянський письменник. Навчався в Киïвському унiверситетi.
У сiчнi 1918 року був обраний членом першого Костянтиноградського повiтвиконкому Ради робiтникiв i солдатських депутатiв. З 1920 року друкував вiршi i оповiдання в журналах "Шляхи мистецтва", "Червоний шлях", "Всесвiт" та iнших. Окремими виданнями вийшли його збiрки поезiй "Верхи" (1923 р.), комедiя "Катина любов, або будiвельна пропаганда" (1928 р.) роман "Золотi лисенята" (1928)
- про участь молодi в боротьбi проти царизму. У 1926 роцi створена Вiльна Академiя Пролетарськоï Лiтератури - ВАПЛIТЕ.
Михайло Яловий був обраний ïï першим президентом. В 1928 роцi ВАПЛIТЕ "Саморозпущена". 12 травня 1933 року Михайла Ялового арештували. У 1934 роцi вiн помер на будiвництвi Бiломорське-Балтiйського каналу. 9 березня 1965 року вiн реабiлiтований. "Мишко Яловий був загальним приятелем: людина напрочуд гарноï, лагiдноï вдачi, привiтний, доброзичливий i товариський", - писав Юрiй Смолич у газетi "Лiтературна Украïна" за 24 вересня 1987 року.ЯЛОВИЙ Михайло Омелянович