ЯРИНА ВIктор Степанович справжнє прiзвище ПИСАРЕВСЬКИЙ (1901-1928)


Вiктор Степанович Ярина народився в м. Красноградi на Харкiвщинi в сiм'ï робiтника-слюсаря. Пiсля закiнчення гiмназiï працював у радянських установах рiдного мiста. З 1920 по 1924 рiк перебував у рядах Червоноï Армiï, працював журналiстом.
Перше оповiдання "За червону краватку" було надруковано в журналi "Червонi квiти". Друкувався у "Всесвiтi", "Червоному шляху" та в iнших журналах. Був членом лiтературноï органiзацiï "Плуг". Окремими виданнями вийшли книги оповiдань: "Ледянi деталi", "Роси", "Вася-губернатор, чортова машина", "Збiрка творiв".


ЯРИНА ВIктор Степанович справжнє прiзвище ПИСАРЕВСЬКИЙ (1901-1928)