ЮЩЕНКО Олекса Якович


народився 2 серпня 1917 р. у с. Хорунжiвка Недригайлiвського району Сумськоï областi. Закiнчив фiлологiчний факультет Нiжинського учительського iнституту. Учасник Великоï Вiтчизняноï вiйни. Член Спiлки письменникiв з 1944 р. Лауреат лiтературних премiï iм. П.Тичини, М.Хвильового, М.Коцюбинського, П.Артеменка. Автор багатьох збiрок поезiй, нарисiв, спогадiв, серед них - "До рiдноï землi", Моя весна", "над широким Днiпром", "Шевченко йде по свiту",
"Материне серце", "Висока хвиля", "В коханнi признаюсь", "Люди i квiти", "Краса землi",° "Вирiй", "Сповiдь", "Тиша в росянiм вiнку", "По канвi життя", "Барвiнкова сивина", "Дверi в прожите", "Побачення з красою", збiрка гумору "Дружнiм пером". В останнi роки вийшла книга прози "Хорунжiвка - село моє", поезiй "Стежка до людських сердець", "Гомери Украïни", "Зоря Миколи Хвильового". Книги споминiв, есеïв - "В пам'ятi моïй", "Безмертники". У 2000 р. побачила свiт збiрка поезiй "Пiзня осiнь". Нагороджений медалями та Почесними Грамотами Президiï Верховноï Ради Украïни, Бiлорусiï, Чувашiï. Заслужений працiвник культури Бiлорусiï. Заслужений дiяч мистецтв Украïни.

ЮЩЕНКО Олекса Якович