ВIктор ЗабIла (1808 - 1869)


Забiла Вiктор Миколайович (крипт. - Ол-др.) - украïнський поет. Народився 1808р. на хуторi Кукурiкiвщина, тепер с. Забiлiвщина Борзнянського р-ну Чернiгiвськоï областi, в сiм'ï дрiбного помiщика, нащадка старовинного козацько-старшинського роду. Навчався в 1822 - 1825 рр. в Нiжинськiй гiмназiï вищих наук. В 1825 - 1834 рр. служив у вiйську. Вийшов у вiдставку в чинi поручика, решту життя провiв на своєму хуторi поблизу Борзни. В. Забiла дружив з Т. Шевченком, зустрiчався з ним пiд час приïздiв поета на Украïну - в Качанiвцi, Мойсiвцi, Києвi. Взимку 1847р. Т. Шевченко деякий час жив на х. Кукурiкiвщинi, намалював портрет Забiли. У повiстi "Капитанша" Т. Шевченко з симпатiєю зобразив його пiд iменем Вiктора Олександровича. Його вiршi, вiдiбранi жандармами у Т. Шевченка при арештi 1847р., в протоколi допиту названо пасквiльними. Брав участь у похоронi Т. Шевченка i впорядкуваннi його могили.
Вiршi почав писати в серединi 30-х pp., але тiльки деякi з них надрукованi за життя поета. Три його вiршi опублiкував Є. Гребiнка 1841р. в альманасi "Ластiвка". Видрукована на початку 40-х pp. збiрка з невiдомих причин не дiйшла до читача (єдиний примiрник, без титульноï сторiнки, виявив 1936р. лiтературознавець Є. Кирилюк). Прижиттєвими публiкацiями Забiли є два вiршi, надрукованi 1857р. в "Черниговских губернских ведомостях". Повну збiрку творiв - "Спiви крiзь сльози" видано 1906р. у Львовi заходами I. Франка. Тим часом вiршi поета були добре вiдомi в народi, поширювались у рукописних збiрках, виконувались як народнi пiснi, наприклад, "Гуде вiтер вельми в полi" та "Не щебечи, соловейку", покладенi на музику М. Глинкою. До своïх вiршiв "Не плач, дiвчино", "Голуб", "Човник" та iн. Забiла сам створив мелодiï. Джерелом глибокого лiризму його поезiï є народна пiсня з ïï образним i мовним багатством. У багатьох вiршах ("Зовсiм свiт перевернувся", "Маруся", "Сирота" та iн.) поет порушував тему соцiальноï нерiвностi. Йому належать також гумористичнi вiршi, що є обробкою народних оповiдань у бурлескному стилi ("Остап i чорт", "Весiлля"), твори на побутову та iсторичну тематику, послання знайомим. Помер поет в листопадi 1869р. в м. Борзна. I. Франко вiдзначав помiтний внесок В. Забiли у розвиток украïнськоï поезiï i ставив його в ряд найталановитiших сучасникiв Т. Шевченка.


ВIктор ЗабIла (1808 - 1869)