ЗЛИДЕНЬ ФедIр Євтихейович (1899-1941) Украïнський письменник Народився в с. Зачепилiвка Костянтиноградського повiту Полтавськоï губернiï (тепер Зачепилiвський район Харкiвськоï областi) в селянськiй сiм'ï. Закiнчив Зачепилiвське двокласне училище. Деякий час працював канцеляристом Костянтиноградського повiтового земства. У 1918 роцi вступив до Костянтиноградськоï учительськоï семнарiï. Пiсля ïï закiнчення працював вчителем початкових класiв Забаринськоï школи. У 1922 роцi почав друкуватися, а у 1923 роцi став студентом Полтавського iнституту народноï освiти. Федiр Євтихейович був членом лiтературноï органiзацiï "Плуг". З 1930 до 1938 року працював лiтпрацiвником газети "Бiльшовик Полтавщини", займається лiтературною творчiстю. Багато його творiв не опублiковано. Вони пропали пiсля того, як 17 березня 1938 року його репресували. Помер у 1941 роцi в концтаборi. Посмертно реабiлiтований у 1956 роцi. Окремими виданнями вийшли його твори: 1. "Яри загомонiли". 2. "Бригадир Ткач". 3. "Надiя Яремченко".
ЗЛИДЕНЬ ФедIр Євтихейович (1899-1941) Украïнський письменник Народився в с. Зачепилiвка Костянтиноградського повiту Полтавськоï губернiï (тепер Зачепилiвський район Харкiвськоï областi) в селянськiй сiм'ï. Закiнчив Зачепилiвське двокласне училище. Деякий час працював канцеляристом Костянтиноградського повiтового земства. У 1918 роцi вступив до Костянтиноградськоï учительськоï семнарiï. Пiсля ïï закiнчення працював вчителем початкових класiв Забаринськоï школи. У 1922 роцi почав друкуватися, а у 1923 роцi став студентом Полтавського iнституту народноï освiти. Федiр Євтихейович був членом лiтературноï органiзацiï "Плуг". З 1930 до 1938 року працював лiтпрацiвником газети "Бiльшовик Полтавщини", займається лiтературною творчiстю. Багато його творiв не опублiковано. Вони пропали пiсля того, як 17 березня 1938 року його репресували. Помер у 1941 роцi в концтаборi. Посмертно реабiлiтований у 1956 роцi. Окремими виданнями вийшли його твори: 1. "Яри загомонiли". 2. "Бригадир Ткач". 3. "Надiя Яремченко".