Володимир ЗОРIН


Зорiн Володимир Петрович (Валентин Пащук) народився в 1904 роцi в степах Бессарабiï в сiм'ï цигана. З дитинства водив отари з батьком-чабаном, якi належали багатiям. Мужнiй, смiливий хлопець брав участь у громадянськiй вiйнi, 1919 року став членом бiльшовицькоï партiï. Пiзнiше закiнчив школу червоних старшин у Харковi. Обрав шлях лiтератора. Працював у редакцiï газети "Вiстi". В 1929 роцi видав нарис "Циган на Украïнi" й вiдтодi активно виступав у лiтературi.
Одна з основних тем творчостi В. Зорiна - громадянська вiйна на пiвднi Украïни, утвердження Радянськоï влади в приднiстровських степах. Подiï революцiйноï пори, перебiг соцiально-полiтичних процесiв i мiсце в нiй трудящих мас вiн художньо осмислив у збiрках оповiдань "На Днiстрi" (1930) i нарисiв "Героïка партизанська" (1931), у книзi "Днiстер оповiдає" (1933).
Свого часу користувалися успiхом книжки В. Зорiна "Ром. Оповiдання" (1932) i "Ром. (Повiсть)" (1934) - художнi оповiдi про життя циган. Цi твори витримали повторнi видання, буди вiдзначенi першою премiєю лiтературного конкурсу, що його проводив Наркомос УРСР.
У 1937 роцi творча праця Володимира Зорiна була нагло перервана: майстри фальсифiкацiйних справ у слiдчих пiдроздiлах НКВС позначали його тавром "ворог народу". Того ж року життя письменника обiрвалося.
1957 року В. Зорiна було реабiлiтовано посмертно. Iван Зуб ЛУ 34 (4443) 22.08.1991
Володимир ЗОРIН